Blockchainplatform moet handelsfinanciering vereenvoudigen

Blockchainplatform moet handelsfinanciering vereenvoudigen

by

Vijftien grote internationale bedrijven, waaronder Shell, ING, ABN AMRO en Rabobank, werken samen aan een op blockchain gebaseerd handelsplatform voor financiering van bulkgoederenhandel. Initiatiefnemers zijn ABN Amro, ING en Rabobank en andere grootbanken. De marktplaats voor moet handelsfinancieringen goedkoper maken en de papierkraam reduceren.

Volgens de aangesloten banken kan via dit alternatief veel bureaucratie geschrapt worden en is er tijdwinst die nu vaak versleten wordt omdat systemen die niet met elkaar kunnen ‘praten’. In de Telegraaf laat Anthony van Vliet, hoofd Trade and Commodity Finance bij ING, weten dat de financieringskosten met 25 tot 50% kunnen verminderen. ‘En op termijn misschien wel meer’, zegt hij. ‘Van de administratieve kosten over de hele keten heen is 98% dubbel’, aldus zijn ABN Amro-collega Karin Kersten van ABN Amro aan. ‘Ook is minder inspanning nodig om alle documenten te verwerken en te controleren, wat ook de kans op foutjes en fraude bijna nihil maakt.’

Bestanden uitwisselen

Komgo zal in eerste instantie vooral worden gebruikt om digitaal bestanden uit te wisselen en voor het delen van gegevens over kredieten en grondstoffen. Nu hebben alle betrokken partijen nog hun eigen systemen, van vervoerders tot banken, importeurs, exporteurs en douane. Geld overmaken duurt lang, de verzekeringskosten zijn hoog en er kan makkelijker gefraudeerd worden. De financiële sector experimenteert al enkele jaren met blockchaintechnologie, maar pas sinds kort worden de eerste gebruiksmogelijkheden gelanceerd. Rabobank bijvoorbeeld startte eerder dit jaar met buitenlandse banken, het mkb-handelsplatform We.trade.

Bron: Accountancyvanmorgen.nl