Belastingplan 2019 gepubliceerd

Belastingplan 2019 gepubliceerd

by

Het Belastingplan 2019, dat op 1 januari 2019 in werking treedt, is in het Staatsblad gepubliceerd. Ook de Wet bedrijfsleven 2019, de Wet fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 en de overige fiscale maatregelen 2019 zijn in het Staatsblad gepubliceerd.

In het Belastingplan 2019 is onder andere opgenomen de invoering van een tweeschijvenstelsel, de tariefmaatregel grondslagverminderende posten en het versneld afbouwtraject aftrekposten. De voorwaartse verliesverrekening in box 2 wordt versoberd en het box 2-tarief gaat stapsgewijs omhoog. De looptijd van de 30%-regeling wordt verkort naar vijf jaar. Het lage btw-tarief gaat van 6 procent naar 9 procent en de btw-sportvrijstelling wordt verruimd.

Wet bedrijfsleven 2019

De Wet bedrijfsleven 2019 verlaagt het Vennootschapsbelasting-tarief stapsgewijs. Verder zijn er grondslagverbredende maatregelen opgenomen, zoals onder andere het afschaffen van de specifieke renteaftrekbeperkingen in verband met het invoeren van de earningsstrippingsmaatregel en de beperking afschrijving gebouwen in de Vennootschapsbelasting. Deze wet treedt  op 1 januari 2019 in werking. Voor enkele bepalingen geldt een afwijkende datum van inwerkingtreding.

Wet fiscale vergroeningsmaatregelen 2019

De Wet fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 bevat een aantal wijzigingen in de milieubelastingen om het belastingstelsel verder te vergroenen. Zo wordt het tarief verhoogd van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas, het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd en er komt een verhoging in de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen. Ook wordt de teruggaafregeling in de Wet BPM 1992 voor taxi’s en openbaar vervoer afgeschaft. De Wet fiscale vergroeningsmaatregelen treedt 1 januari 2019 in werking. Voor enkele bepalingen geldt een afwijkende datum.

Overige fiscale maatregelen 2019

Deze wet overige fiscale maatregelen 2019 wijzigt onder andere een aantal maatregelen in de invordering tegen verhaalsconstructies en een maatregel met betrekking tot het verwerken van kentekengegevens. De wet treedt in werking op 1 januari 2019, maar voor enkele bepalingen geldt terugwerkende kracht tot een eerdere datum.

Bron: cmweb.nl