Al 3 jaar 25 gemeenten zonder goedkeurende verklaring

Al 3 jaar 25 gemeenten zonder goedkeurende verklaring

by

Al drie jaar achter elkaar slagen 25 gemeenten er niet in een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen. Wel neemt het aantal gemeenten dat dat wel lukt toe tot 87 % over 2017. Dat schrijft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse zaken aan de Tweede Kamer. ‘Voor het verslagjaar 2016 had 81% van de gemeenten een goedkeurende verklaring en voor het verslagjaar 2017 is dit percentage verder gestegen naar 87%. Daarmee is de situatie sinds 2015 weer grotendeels genormaliseerd, waarbij echter opgemerkt wordt dat een goedkeurende verklaring (weer) binnen het bereik moet komen van iedere gemeente. Vooral de gemeenten die sinds 2015 geen goedkeurende verklaring meer hebben gekregen, vormen een zorgpunt’, aldus de minister. Net als over het verslagjaar 2016 betreft het relatief veel kleine gemeenten, maar er zitten ook enkele grotere bij als Eindhoven, Hengelo en Edam-Volendam die geen goedkeurende verklaring kregen van de huisacountant.

Sociaal domein

De zorgen die de minister heeft over het niet kunnen verkrijgen van een goedkeurende verklaring lopen uiteen, maar vaak verlenen accountants geen goedkeurende verklaring naar aanleiding va fouten in aanbestedingen en door gebrek aan verantwoording met betrekking tot ontwikkelingen  in het sociaal domein. Vanaf 2015 was de oorzaak voor een niet-goedkeurende verklaring in hoofdzaak primair gelegen in het sociaal domein. Dat laatste speelt overigens nog steeds. ‘Daarom is de voortgaande zoektocht van belang naar vormen van verantwoording, die minder (administratief) belastend zijn en in ruimere mate overeenstemmen met de intentie van de transformatie in het sociaal domein’, aldus de minister. Van de 13 % die voor het verslagjaar 2017 geen goedkeurende verklaring heeft, geldt voor 4 % nog dat dat in hoofdzaak wordt veroorzaakt door het sociaal domein.
De minister meldt dat dit najaar bestuurlijke gesprekken zijn gevoerd met enkele wethouders van gemeenten, die drie jaar op rij geen goedkeurende controleverklaring hebben ontvangen. Ook zijn er, in de regio’s met de meeste probleemgemeenten rondetafelgesprekken gehouden. Die worden dit opnieuw gehouden.

Geen oordeelonthouding

Over het verslagjaar 2016 had 81 % van de gemeenten een goedkeurende verklaring – uitgaande van het aspect rechtmatigheid – en voor het verslagjaar 2017 is dat percentage verder gestegen naar 87 %. Daarmee is de situatie sinds 2015 weer grotendeels genormaliseerd. 11 % van de controleverklaringen voor het verslagjaar 2017 had de strekking van een beperking en 2 % van een afkeuring. Er waren geen gemeenten met een oordeelonthouding. Voor de getrouwheid bedroeg het percentage gemeenten met een goedkeurende verklaring 96 %.

Bron: Accountancyvanmorgen.nl