ABN AMRO: rente pas omhoog in 2020

ABN AMRO: rente pas omhoog in 2020

by

ABN AMRO voorziet dat de ECB de rente dit jaar nog niet verhoogt. “We gaan ervan uit dat de beleidsrentes voor het eerst omhoog gaan in maart 2020 en daarna opnieuw in september – beide keren met 10 basispunten.”

De ECB met de rentevergadering van half december de beleidsrentes ongewijzigd. Ook de indicatie van het toekomstige rentebeleid bleef gelijk. Nico Klene, senior econoom: “Dat betekent dat de rentes ten minste tot en met de zomer van 2019 op het huidige peil zullen blijven; of langer als dat nodig is om de inflatie blijvend richting bijna 2% te krijgen.”

Opkoopprogramma beëindigd

Verder heeft de ECB inderdaad haar opkoopprogramma van obligaties per eind 2018 beëindigd. Dat had ze eerder al aangekondigd. “Het betreft de netto-aankopen”, stelt Klene. “De ECB blijft echter effecten aankopen met de middelen die beschikbaar komen door aflossingen op eerder aangekochte effecten. Daardoor blijft het bruto-bedrag van de opgekochte obligaties gelijk. Over die herbeleggingen heeft de ECB iets meer duidelijkheid verschaft: zij wil daarmee doorgaan tot geruime tijd nadat de ECB begint met renteverhogingen.”

Nieuwe projecten voor inflatie en groei

Ook heeft de ECB nieuwe projecties voor de groei en inflatie gepresenteerd. De ramingen voor 2019 zijn iets verlaagd. Klene: “De ECB meent dat de kansen op mee- en tegenvallers elkaar nog steeds ruwweg in evenwicht houden. Maar ECB-president Mario Draghi gaf wel aan dat de ECB minder sterk overtuigd is van de eigen groeiramingen.” De ramingen voor de kerninflatie zijn voor 2019-2020 verlaagd. Klene: “Wij verwachten dat de ECB die ramingen verder zal verlagen. Dit omdat er op de arbeidsmarkt nog steeds onbenutte capaciteit is en omdat de bbp-groei de komende jaren waarschijnlijk in de buurt van het trendmatige tempo ligt.”

ECB gaat rente dit jaar nog niet verhogen

Klene voorziet dat de ECB de rente dit jaar nog niet verhoogt. “We gaan ervan uit dat de beleidsrentes voor het eerst omhoog gaan in maart 2020 en daarna opnieuw in september – beide keren met 10 basispunten.” In 2019 ziet ABN AMRO de euro geleidelijk sterker worden. “Dit omdat de groei in de VS gaat afzwakken en de Fed de rente waarschijnlijk nog maar één keer zal verhogen. De ECB gaat echter pas enige tijd daarna beginnen met verhogingen. De markten zullen daarom incalculeren dat de renteverschillen tussen de VS en de eurozone gaan slinken. De euro zal dan sterker worden. Bij verder afnemende renteverschillen kan deze koersstijging in 2020 aanhouden, alhoewel minder sterk.”

Bron: ExecutiveFinance.nl