Opdrachten en ervaring

“Het is mijn missie is om klanten te helpen de beheersing van hun IT- en financiële processen op een adequaat niveau te krijgen. Bij mijn huidige opdrachtgever PKF Wallast analyseer ik onder andere de samenhang tussen IT-systemen en de financiële processen van middelgrote ondernemingen. Enerzijds om de juiste mix van werkzaamheden in de audits te identificeren, anderzijds om de klanten concrete, gerichte aanbevelingen te kunnen geven om tot een betere samenhang en een effectieve beheersingsomgeving te komen. Na deze opdracht ga ik mij verder richten op privacy-certificering in het kader van de AVG.”

Opleiding & ontwikkeling

“Qua audit is het overduidelijk dat het werk verder geautomatiseerd gaat worden. De digitalisering en automatisering is een kans voor de doorontwikkeling van de IT-audit praktijk, maar ook zeker voor IT-consultancy. In de markt wordt gevraagd naar de ‘future financial’, de professional die het steeds groeiende belang van IT voor financiële processen doorgrondt en kan plaatsen in audit- en advieswerkzaamheden. Ik geloof dat ik, vanuit mijn ervaring en mix van IT en financieel gerelateerde werkzaamheden, de kennis en kunde heb om een future financial te zijn. Dit wilde ik kracht bijzetten door naast mijn RA-titel ook te gaan voor een CISA-titel. Het is mooi dat ik die kans krijg om dit te doen.”

BAS Consultancy als werkgever

“De eerste indruk blijkt toch weer belangrijk. Na het kennismakingsgesprek zei ik tegen mijn vrouw: ‘Dit zou het wel eens kunnen worden’. BAS Consultancy is fris, flexibel én professioneel. Er wordt continu gekeken naar kansen in de consultancy markt. Als consultant word je actief betrokken bij het inspelen op deze kansen. Ik krijg de kans om mijn commerciële vaardigheden verder te ontwikkelen, waarbij ik heel sterk merk dat er commitment is vanuit de directie om dit te realiseren.”