IT-Compliance

Zorgvuldig voldoen aan wet- en regelgeving

In de praktijk blijkt het zeer uitdagend of onhaalbaar om aan alle van toepassing zijnde regelgeving te voldoen. Dat begrijpen we bij BAS Consultancy. We adviseren en ondersteunen bij IT-compliance vraagstukken om bij te dragen aan het realiseren van efficiëntere processen en een effectieve interne organisatie. Op basis van gedegen risicoanalyses, motivatie en doelstellingen van de organisatie, bepalen we zo heel gericht de maatregelen die nodig zijn.

U wilt

  • Advies en ondersteuning bij sectorspecifieke en omgevingsspecifieke IT-compliance vraagstukken;
  • De vereisten die volgen uit de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) op een effectieve en efficiënte wijze implementeren;
  • Grip op risico′s;
  • Interne gedragscodes en procedures;
  • De bevindingen van de accountant ten aanzien van de interne beheersing opvolgen.

Wij bieden

  • Kennis en advies op het gebied van security en compliance;
  • Specialisten op tijdelijke basis;
  • Advies en begeleiding bij implementaties;
  • Projectmanagement bij het opvolgen van de bevindingen van de accountant;
  • Begeleiding en coaching van uw medewerkers op de werkvloer.