Informatiebeveiliging

Weten wat uw kwetsbaarheden zijn

Om het risico op dataverlies te verkleinen moet informatiebeveiliging een natuurlijk onderdeel zijn van uw organisatiestrategie. Niet alleen de IT-afdeling is hier verantwoordelijk voor, maar de hele organisatie. Bestuurders worden zich hier steeds meer bewust van. Weten wat uw kwetsbaarheden zijn loont.

Onze IT-security experts beschikken over uitgebreide kennis op het gebied van informatiebeveiliging, de bekende methodieken/kaders zoals ISO27001, NEN7510, COSO, BIR, BIG en privacy enhancing technologies. Ze kunnen voor u een informatiebeveiligingsbeleid opstellen en deze vlekkeloos implementeren. Daarnaast zijn ze ook zeer ervaren in het borgen en monitoren van informatiebeveiliging.

ENSIA Audit

Elk jaar moeten gemeenten zich verantwoorden over de informatieveiligheid. Sinds 2017 gebeurt dit met een nieuwe auditsystematiek: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). In het kader van het ENSIA verantwoordingsproces moet iedere gemeente vóór 1 mei 2018 een Assurance rapport en Collegeverklaring informatiebeveiliging uploaden. Voor het Assurance rapport moet een IT audit uitgevoerd worden met als scope DigiD en SUWInet. BAS Consultancy heeft gediplomeerde en gespecialiseerde IT-auditors in dienst die de audits uit kunnen voeren. Tevens kunnen zij de Assuranceverklaring opstellen.

U wilt

  • Grip hebben op de informatiebeveiliging binnen uw organisatie;
  • Informatiebeveiliging integreren in uw organisatiestrategie;
  • Weten wat de risico’s op dataverlies voor uw organisatie zijn.

Wij bieden

  • Kennis en advies op het gebied van informatiebeveiliging en compliance;
  • IT-security specialisten op tijdelijke basis;
  • Begeleiding en coaching van uw medewerkers op de werkvloer.