Berichten Currently viewing the category: "Nieuws & Opinie"
Onderzoek naar rol accountants bij fraude

Het mondiale samenwerkingsverband voor toezichthouders op accountantsorganisaties, het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) waar ook de AFM onderdeel van uitmaakt, is geïnteresseerd in de ervaringen en ideeën van beleggers over de rol van de accountant bij fraude door ondernemingen. IFIAR gebruikt de inzichten onder meer in zijn dialoog met internationale regelgevers…(Read More)

Wat moet finance met AI, blockchain en big data?

Dr. Mark van Rijmenam is een autoriteit op gebied van artificial intelligence, blockchain en big data. Het zijn buzzwoorden die financials nog wel eens de wenkbrauwen doen fronzen. Want wat moeten ze ermee? “Probeer gewoon eens wat uit.” Want dat financials er wat mee moet, staat volgens Van Rijmenam buiten kijf. “En mocht je dan…(Read More)

Huurders bedrijfsruimten betalen te veel

Jaarlijks miljoenen teveel betaald aan servicekosten. Terugvorderen kan tot vijf jaar na dato. Waar moet u op letten? Bij praktisch alle huurders van bedrijfsruimten zitten fouten in de servicekostenafrekeningen. Het gaat om vele miljoenen ten onrechte in rekening gebrachte servicekosten gaat. Dit blijkt uit onderzoek van Servicekosten Consultancy. De gevonden teveel berekende servicekosten variëren…(Read More)

Olof Bik: 'Accountants moeten voet bij stuk houden in publiek debat'

De risico’s die horen bij accountantscontrole kunnen nooit helemaal ondervangen worden door regelgeving en “professionele interventie”. Dat stelde professor Olof Bik tijdens zijn inaugurele rede aan Nyenrode. “We moeten ons realiseren dat accountants ook maar mensen zijn.” “De beroepsgroep van accountants moet zijn eigen kloof durven te overbruggen, door te kiezen voor kwaliteit van…(Read More)

Nederland houdt zich niet aan eigen begrotingsregels

De Raad van State heeft kritiek op de rijksbegroting, omdat het kabinet ervoor kiest om de eigen begrotingsregels te omzeilen. Die schrijven voor dat meevallers op het gebied van bijvoorbeeld de zorg niet zomaar uitgegeven kunnen worden aan bijvoorbeeld belastingverlagingen, als datzelfde geld ook kan worden aangewend voor lagere zorgpremies. En dat gebeurt nu wel…(Read More)

Welke subsidiemogelijkheden komen er uit de Miljoenennota?

Vindsubsidies heeft alle subsidiemogelijkheden uit de Miljoenennota op een rij gezet. Van de verbreding van de energie-investeringsaftrek tot aan bijstandverlening voor zelfstandigen.  Verbreding Energie-investeringsaftrek (EIA) Sinds 1 januari 2019 is in de EIA een aftrekpercentage van kracht van 45 procent. Daarmee wordt een netto fiscaal voordeel op termijn gerealiseerd van ongeveer 10 procent…(Read More)

Ziekenhuizen zijn veel meer geld kwijt aan medische aansprakelijkheid. Alleen al de premies van de verzekeringen die deze risico’s afdekken, stijgen fors. MediRisk, het grootste verzekeringsbedrijf op dit gebied, verhoogt de komende tien jaar de premie elk jaar met 9 procent. Centramed verhoogde vorig jaar de verzekeringspremies voor medische aansprakelijkheid met 11 procent en…(Read More)

Stedennetwerk G40 luidt de noodklok om financiën

Gemeenten hebben steeds meer taken erbij gekregen, maar ontvangen van het Rijk te weinig geld om alles uit te voeren. Daardoor zijn steden genoodzaakt te bezuinigen, stelt de G40 die vlak voor Prinsjesdag aan de bel trekt. Volgens het stedennetwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland komen de gemeenten de komende vier jaar…(Read More)