Berichten Currently viewing the category: "Nieuws & Opinie"

De werkkostenregeling (WKR) kent sinds 1 januari 2020 vier wijzigingen. Wat verandert er? Lees het hier: Aangiftetermijn eindheffing met extra tijdvak verlengd De aangiftetermijn voor de in het kalenderjaar verschuldigde eindheffing wegens het overschrijden van de vrije ruimte van de WKR is sinds het belastingjaar 2020 verlengd met een extra tijdvak. De verschuldigde eindheffing WKR…(Read More)

Om te voorkomen dat landen elkaar proberen af te troeven met het laagste winstbelastingtarief, moeten hierover internationale afspraken worden gemaakt. Dat bepleit de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een opiniestuk in economenblad ESB. Topambtenaar Maarten Camps hoopt op deze manier te voorkomen dat er een race to the bottom…(Read More)

Kopers van een nieuwbouwhuis in Amsterdam krijgen binnen afzienbare tijd te maken met ‘zelfwoonplicht’: ze moeten hun huis zelf gaan bewonen. Wethouder Laurens Ivens (SP, wonen) wil zo vastgoedinvesteerders de voet dwars zetten die huizen kopen om ze voor de hoofdprijs door te verhuren.  Niet om te verdienen ‘We moeten zorgen dat woningen worden…(Read More)

Een meerderheid van de Nederlanders vertrouwt computers bij het maken van belangrijke besluiten, bijvoorbeeld over het verstrekken van kredieten en hypotheken. Dat blijkt uit een onderzoek onder duizend Nederlanders, uitgevoerd door TJIP. Dat bedrijf maakt onder meer software voor de financiële wereld. In die bedrijfstak wordt al vaak gebruikgemaakt van algoritmes, om op basis…(Read More)

De accountancysector staat er beter voor dan bij de start van de werkzaamheden van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA). Na vijf jaar van maatregelen is het kwaliteitsbewustzijn binnen de sector verstevigd, wordt gewerkt aan cultuurverandering en zijn diverse hoopvolle initiatieven in gang gezet. De prestatiekloof is echter niet gedicht. Accountantsorganisaties voldoen in onvoldoende mate aan…(Read More)

Het vertrouwen in de bankensector is afgelopen jaar niet verder verbeterd. Bij onder meer grootbanken ING en ABN AMRO was zelfs sprake van een lichte daling van het vertrouwen van klanten. Telkens wanneer banken negatief in het nieuws komen krijgt het vertrouwen weer een knauw, zo komt naar voren uit onderzoek in opdracht van de…(Read More)