Berichten Currently viewing the category: "BAS Weekly"

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat olielanden Saudi-Arabië en Rusland snel tot een akkoord komen over productiebeperking.De olieprijs in ingestort doordat de Saudi’s en Rusland verwikkeld zijn in een prijsoorlog, waarbij ze meer olie produceren dan nodig is om aan de wereldvraag te voldoen.De olieprijs veerde donderdag licht op tot…(Read More)

Niet-financiële informatie in verslaglegging moet worden gestandaardiseerd. Die oproep van Eumedion krijgt brede steun van diverse belanghebbenden. Rondetafel 9 maart Het is één van de conclusies van de rondetafel over de toekomst van niet-financiële verslaggeving die Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers, op 9 maart in samenwerking met Accountancy Europe organiseerde. Beide…(Read More)

Toezichthouders in de financiële wereld roepen ondernemingen op tijdens de coronacrisis de procedures tegen witwassen en terrorismefinanciering scherp in acht te blijven houden. Ervaring uit het verleden zou aantonen dat criminelen in tijden van crisis hun activiteiten op deze terreinen regelmatig opvoeren en ook nieuwe technieken ontwikkelen om toe te slaan. De oproep komt…(Read More)

Amsterdam – De overheid moet garant staan voor vouchers die luchtvaartmaatschappijen vanwege de coronacrisis uitdelen aan gedupeerde passagiers, voor het geval de vliegmaatschappij failliet gaat. Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer. Normaal hebben passagiers met een los ticket bij annulering recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling van het betaalde…(Read More)

Het kabinet trekt 42 miljoen euro uit voor onderzoek om de meest urgente ‘coronavragen’ te beantwoorden, meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van medicijnen en onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de zorg. Met het geld hoopt het kabinet onderzoek te kunnen laten doen naar de tachtig…(Read More)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de wenselijkheid om waterschappen te verplichten een rekenkamer in te richten. Dat blijkt uit een nota van minister Knops van Binnenlandse Zaken naar aanleiding van het wetsvoorstel tot versterking decentrale rekenkamers. Tweede Kamerleden van de VVD hadden de minister gevraagd waarom dat wetsvoorstel alleen betrekking heeft op provincies…(Read More)

De governance van de NBA volgt vanaf nu de Nederlandse Code Corporate Governance. Het bestuur bepaalt strategische doelen en directie en MT zijn belast met de uitvoering. De NBA krijgt voortaan een eenhoofdige directie. Dat is de uitkomst van een evaluatie en reflectie op de governance van de beroepsorganisatie door het bestuur van de NBA…(Read More)

Bij veel bedrijven wordt de bedrijfsvoering geraakt door de verstrekkende maatregelen die de overheid heeft getroffen om verdere verspreiding van het virus te beperken. Onzeker is hoe lang het allemaal gaat duren. Volgens Deloitte is het juist in crisistijd belangrijk overzicht te behouden, risico’s te identificeren, fiscale vragen te identificeren, alternatieven af te wegen…(Read More)

Wie geld belegt bij Rabobank, ING of ABN Amro, hoeft voorlopig niet te rekenen op een deel van de winst. De banken geven gehoor aan de oproep van centrale banken om voorlopig geen dividend uit te keren en het geld te reserveren voor steun aan noodlijdende klanten. Rabobank was gisteravond de eerste bank die bekendmaakte…(Read More)

Veel ondernemers rekenen in maart op een omzetdaling tot 25% door de coronacrisis. Voor april is de verwachte impact van de coronacrisis groter. Werkgevers zetten nu vooral in op thuiswerken, om het bedrijf draaiend te houden.Vooruit kijkend zegt bijna de helft van de bedrijven gebruik te gaan maken van overheidsmaatregelen. Veel bedrijven willen ook…(Read More)