Berichten Currently viewing the category: "Blog"

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is in opmars. De overheid stimuleert deze beweging actief. Wat betekent dit voor jouw organisatie? En wat is de rol van een duurzaamheidsverslag? Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een cruciaal onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).MVI, ook wel ketenverantwoordelijkheid genoemd, betekent dat bij inkoopbeslissingen niet alleen wordt gelet op de…(Read More)

Whitepaper Sustainability Reporting

Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven is actief bezig met verduurzaming. We zien dan ook steeds vaker dat organisaties een duurzaamheidsverslag laten schrijven. Maar daarbij lopen ze wel tegen uitdagingen aan. Hoe maak je als organisatie écht het verschil? De stikstofcrisis, klimaatstakingen, energietransitie, Klimaatakkoord, Greta Thunberg, CO-reductie, Urgenda, klimaatmarsen… De kranten staan vol…(Read More)

Datalekken: meer dan 20.000 incidenten per jaar

Het aantal datalekken in Nederland stijgt fors. Er gaat bijna geen dag voorbij of een organisatie wordt hiermee geconfronteerd. Wat betekent dit voor jouw organisatie en wat kun je hiertegen doen? “Datalek bij psychiatrisch centrum Parnassia door fout in e-mailverzending”“Datalek bij gemeente Etten-Leur; bijna 2.000 e-mailadressen op straat”“Hoe een…(Read More)

Spionnen azen ook op jouw bedrijfsdata

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt voor cyberspionage door landen als China, Rusland en Iran. Dat lijkt wellicht alleen relevant voor overheidsorganisaties of bedrijven die betrokken zijn bij kritische infrastructuur. De werkelijkheid is anders: ook jouw bedrijfsdata lopen gevaar. In juli kondigde de gemeente Deventer aan netwerkontvangers van Huawei te gaan vervangen. Aanleiding was…(Read More)

Zo laat je een ERP-implementatie wél slagen

Meer dan de helft van de Enterprise Resource Planning (ERP) implementaties mislukt. Dit wordt vaak geweten aan de keuze voor een verkeerde integratiepartner. Maar het gebeurt ook dat de organisatie niet klaar is voor het project. Hoe laat je een ERP-implementatie eigenlijk wél slagen? “ERP-fiasco bij Lidl: bedrijf trekt stekker uit SAP…(Read More)

4 trends in Business Intelligence

Business Intelligence (BI) wordt wel omschreven als het proces van data omzetten in informatie, wat vervolgens moet leiden tot inzicht. Op basis hiervan wordt een adequate actie gekozen. Vaak is winstgroei het doel, maar ook maatschappelijke organisaties zetten BI in om hun slagkracht te vergroten. Het zogeheten Pareto-principe is als volgt: voor veel gebeurtenissen…(Read More)

Steeds meer ziekenhuizen maken een meerjarenafspraak met zorgverzekeraars. De verwachting is dat dit de komende jaren steeds meer de norm gaat worden. De gedachte is dat een meerjarenafspraak meer ruimte biedt om betere afspraken te maken over kwaliteit, innovatie en de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Voor bestuurders is een meerjarenafspraak…(Read More)

Financiële stresstest BDO niet compleet

‘Sector vereist radicaal nieuw businessmodel.’ Met deze titel verscheen onlangs de jaarlijkse benchmark naar de financiële gezondheid van ziekenhuizen, met daarbij de welbekende ranking. Deze ranking is gebaseerd op de uitkomsten van de financiële stresstest. Goed dat verschillende kengetallen zorgvuldig worden geanalyseerd, maar vergeten we niet een belangrijk kengetal? Op basis van de…(Read More)