Berichten Currently viewing the category: "Blog"

Het volume aan investeringen in materiële vaste activa neemt af, becijfert statistiekenbureau CBS. In mei van dit jaar was dat 18,8 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. In maart, de maand dat de coronamaatregelen van start gingen, stegen de investeringen nog met 2,1 procent ten opzichte van dezelfde maand…(Read More)

Kennis en ervaring “Net als mijn collega Rico Borst ben ik 1 mei gestart bij BAS Consultancy én heb ik lange tijd in de hotellerie gewerkt. Na mijn opleiding International Hotel Management ben ik aan de slag gegaan bij het Mariott Hotel op Bonaire. Bij de opening van het hotel heb ik als Purchaser ervaring…(Read More)

Per 1 mei is Rico Borst in dienst van BAS Consultancy. We spraken hem over zijn carrière in de hotellerie en de switch naar consultancy. Waar de liefde voor Finance is ontstaan “Sinds mijn 14de heb ik gewerkt in de hotellerie en de meest logische stap was dan ook om International Hospitality Management te…(Read More)

In veel organisaties zijn prestatie- en risicomanagement twee aparte werelden. Met daarin kansen en vernieuwingen enerzijds en bedreigingen en onheil anderzijds. Er kan echter nog veel behaald worden wanneer bedrijven deze twee werelden geïntegreerd benaderen. Deze benadering noemen we waardemanagement of succesmanagement. In deze blog vertellen we met welke methodes jij – én jouw organisatie…(Read More)

In de praktijk wordt interne beheersing vaak vormgegeven door het creëren van een compliance-achtige risicomanagementfunctie. Maar deze aanpak, waarbij de focus ligt op wat er allemaal mis kan gaan, is achterhaald. Want zeg nou zelf, een vraag zoals gesteld in de titel klinkt toch veel aanstekelijker dan de vraag: Wat zijn jouw grootste…(Read More)

Sinds de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn aangescherpt is Nederland massaal overgestapt op thuiswerken. Fantastisch om te zien hoe flexibel organisaties en personeelsleden zich kunnen opstellen. In organisaties waar thuiswerken al was ingeburgerd was deze switch redelijk snel gemaakt, maar ook organisaties waar dit nog niet het geval zijn snel overgestapt op de…(Read More)

Zoals bekend moeten onder meer financiële instellingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de identiteit van hun cliënten vaststellen. Maar hoe verhoudt dit zich tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Er lijkt hier namelijk een spanningsveld te ontstaan. We leven inmiddels ruim tien jaar na…(Read More)

De Amerikaanse broker Charles Schwab werd opgericht in 1971 door Charles R. Schwab. Onlangs nam het bedrijf voor ongeveer 26 miljard dollar branchegenoot TD Ameritrade over. Wat verklaart het succes van ‘brokermoloch Schwab’ (Bitcoin Magazine NL)? Business Intelligence speelt een glansrol in dit verhaal. Onder invloed van de digitale revolutie hebben bedrijven meer data tot…(Read More)