Verantwoord ondernemen - BAS Consultancy

Verantwoord ondernemen

We bevinden ons in een economie waarin de verantwoordelijkheid voor economie, ecologie en samenleving gekoppeld wordt. Als sinds de oprichting in 1998 onderneemt BAS Consultancy als gezond commercieel bedrijf, waarbij we structureel een gedeelte van de winst investeren in mens en omgeving. We noemen dit ons P+ investeringsbeleid.

BAS Consultancy is in alle opzichten een mensen bedrijf.

Onze medewerkers zijn stuk voor stuk vaardige, betrokken en professionele medewerkers, met een brede blik op de wereld. Zij sluiten perfect aan bij de kernactiviteit van BAS: het samenbrengen van professionals met bedrijven en de uitdagingen waar deze organisaties voor staan. Iedere medewerker neemt bij indiensttreding deel aan ons professionaliseringstraject en volgt trainingen via de Creating Insights University. Ons motto is dan ook: alleen als de medewerker groeit, dan groeien wij als organisatie mee.

We steunen verschillende externe organisaties en evenementen, waarbij betrokkenheid tot de samenleving en cultuur centraal staan. Hier vindt je een overzicht van alle participaties:

KidsRights komt op voor de rechten van kinderen door het geven van voorlichting, het doen van onderzoek en het ondersteunen van lokale projecten die zich inzetten voor zeer kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.

Free a Girl is een noodhulporganisatie die zich inzet om jonge meisjes uit gedwongen prostitutie te bevrijden. Daarnaast investeert de stichting in opvang, traumaverwerking, medische zorg, onderwijs en beroepsopleidingen en re-integratie van de slachtoffers.

ChoiceforChildren helpt concreet en betaalt het studiegeld voor kinderen en jong volwassenen uit Zuid-Sudan en Uganda. Scholieren en studenten, variërend in leeftijd tussen de 5 en 25 jaar gaan naar basis- of middelbaar onderwijs, beroepsopleidingen of universiteit. Investeer in de toekomst van wezen, ex-kindsoldaten, meisjes en de allerarmsten en betaal hun schoolopleiding.

Het Residentie Orkest bewijst dat symfonische muziek ook in de 21e eeuw voor een groot en breed publiek van betekenis kan zijn. Het orkest wil zoveel mogelijk mensen in contact brengen met bijzondere muziek en hen laten genieten, verrassen en inspireren.

Waar ooit de schutters van het Sint Sebastiaansgilde bijeen kwamen, ligt nu het Haags Historisch Museum. In het Haags Historisch Museum leert de bezoeker alles over de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad Den Haag. Prachtige schilderijen en bijzondere voorwerpen brengen dit verhaal tot leven.

Stichting Vrienden van het JKZ heeft als doel het verblijf van de kinderen in het Juliana Kinderziekenhuis te veraangenamen. Om dit te bereiken organiseren Zij diverse projecten en events waarmee geld of materiaal in natura geworven wordt. De projecten die het verblijf van zieke kinderen dragelijker maken en niet uit het zorgbudget kunnen worden betaald, worden op deze manier toch gerealiseerd.

Een Vriend van het Jeroen Bosch Ziekenhuis helpt mee om allerlei voorzieningen te realiseren die het verblijf voor patiënten zo prettig en draaglijk mogelijk maken, maar die niet uit het ziekenhuisbudget gefinancierd mogen worden.

De doelstelling van het Southern African Wildlife College (SAWC) in Zuid-Afrika is om Zuid-Afrikaanse bevolking te voorzien in relevante kennis en vaardigheden om zo de flora en fauna in Zuid-Afrika te beschermen en behouden. SAWC verzorgt diverse trainingen en opleidingen voor de lokale bevolking om dit te verwezenlijken. Tevens zorgt iedere bezoeker van de Wildlife park voor een jaarinkomen van één burger.

Nieuwsbrief

Maandelijks ontvang je een update van onze beschikbare consultants.

BAS Weekly

Schrijf je in en ontvang het financiële nieuws wekelijks in je inbox.